Bluespace

Vì một cuộc sống tiện nghi hơn

Recently added item(s)

Dual Arm Stand TV

Dual Arm Stand TV

Giá đỡ linh hoạt giúp gá đặc 2 màng hình cùng lúc, giúp làm việc thuận tiện và tăng năng suất hơn

Thông số kỹ thuật

Số lượng LCD: 2 cái

Khối lượng: 10kg

Kích thước tổng thể: 2m

Trả lời

X