Bluespace

Vì một cuộc sống tiện nghi hơn

Recently added item(s)

Giá Đỡ 2 Màng Hình

Giá Đỡ 2 Màng Hình
Giá đỡ 2 màng hình.

Thông số kỹ thuật:

– Công dụng: Giúp giá đặt cùng lúc các loại màng hình TV và máy tính  từ 18” tới 30”.

– Kích thước tổng thể: xx mm tt mm zzmm

– Màu sắt: bạc

Trả lời

X