Bluespace

Vì một cuộc sống tiện nghi hơn

Recently added item(s)

VuLink

Công ty VuLink được thành lập vào năm 2009, với lĩnh vực chính trong việc sản xuất sản phẩm dập và tạo hình kim loại. Qua 10 năm hoạt động, công ty VuLink đã có nhiều thành tựu và phát triển.

+ Công ty chuyển sản xuất các sản phẩm tạo hình từ dập tấm như tủ điện, giá đỡ màn hình…

+ Nhận gia công sản xuất sản phẩm theo yêu cầu.

+ Vẽ và thiết kế sản phẩm.

Là công ty luôn hướng tới sự hoàn thiện, các sản phẩm của công ty VuLink luôn đặt chất lượng lên hàng đầu và cải tiến theo thời gian.

X